company logo

Konferencja Pszczelarzy w Szynwałdzie PDF Drukuj Email
wtorek, 24 lutego 2015 19:39

Koło Pszczelarzy Szynwałd wspólnie z Pogórskim Związkiem Pszczelarzy widząc występujące coraz większe zagrożenie dla pszczół i innych owadów zapylających, oraz związane z tym zagrożeniem, występujące problemy dotyczące pszczelarstwa i rolnictwa, postanowił przybliżyć ten temat pszczelarzom, oraz lokalnej społeczności.

W tym celu została zorganizowana w Szynwałdzie ogólno dostępna konferencja na którą zaproszono specjalistów z dziedziny ochrony owadów użytkowych, oraz ochrony środowiska lekarza weterynarii - specjalistę chorób owadów użytkowych Macieja Pawulskiego, oraz mgr. Alberta Radwana. Konferencja mogła się odbyć `dzięki zrozumieniu powyższych problemów przez Pana Marcina Kiwiora, wójta Gminy Skrzyszów, który był głównym sponsorem konferencji, oraz użyczył nieodpłatnie na to spotkanie salę biblioteki w Szynwałdzie. Postawa Pana Wójta, który na terenie działania Pogórskiego Związku Pszczelarskiego jako jedyny podchodzi do problemów pszczelarzy i szeroko rozumianej ochrony środowiska z pełnym zrozumieniem jest godna szacunku i naśladowania. Na wstępie uczestników spotkania powitał prezes Pogórskiego Związku pszczelarskiego Pan Leszek Bodzioch, który skierował także kilka słów podziękowania za pomoc w organizacji konferencji do obecnego na Sali wójta Marcina Kiwiora. Po tym powitaniu głos zabrał sam Wójt, który w kilku zdaniach podziękował zebranym za liczne przybycie, za troskę o ochronę środowiska lokalnego i życzył owocnego szkolenia słuchaczom. Pierwszym prelegentem był dr. Maciej Pawulski, który omówił temat „ Zgnilec amerykański, zgnilec europejski, nosemoza „ – temat był skierowany głównie do pszczelarzy. Dr. Pawulski omówił pokrótce genezę powstawania tych chorób, zagrożenia z nimi związane oraz metody przeciwdziałania i walki z nimi. dr. Pawulski poinformował także uczestników o nowym zagrożeniu pszczół, które zbliża się do naszych pasiek, jest to mały chrząszcz ulowy, owad przywędrował z Afryki do Ameryki a obecnie także do Europy /Włochy/. Po skończonym wykładzie wykładowca odpowiadał na pytania słuchaczy. Ilość i szczegółowość pytań świadczy o wielu problemach z jakimi spotykają się pszczelarze, oraz, że doceniają szeroką wiedzę i fachowość wykładowcy. Następnie ogłoszono przerwę po której wystąpił mgr. Albert Radwan z wykładem na temat „ Rola pszczoły w rolnictwie i naturalnym środowisku - ekologia pszczoły”. Pan Radwan sam jest znanym w środowisku pszczelarzem praktykiem, omówił temat bardzo przystępnie i obrazowo, odpowiadał też na wiele pytań z sali, co świadczy o zainteresowaniu wielu osób tematyką pszczelarstwa i ochrony przyrody. Sądzę , że tematy poruszane na tej konferencji pomogą wielu pszczelarzom a także wielu innym osobom lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko, a także przyczyni się do uwrażliwienia ludzi na otaczającą nas przyrodę. Na zakończenie głos zabrał prezes PZP Leszek Bodzioch, który podziękował wszystkim obecnym za przybycie i poświęcony czas, wyraził nadzieję, że nie był to dla nikogo czas stracony, oraz że współpraca z Panem Wójtem będzie kontynuowana dla dobra pszczelarzy i lokalnego środowiska.

Więcej zdjęć w galerii- zobacz...

 

My na Facebook'u

Licznik wizyt

.............................. [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
97
105
95

+10

Wizyt łącznie:
: 58 651Właściciel strony nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć bez jego zgody.   Stworzone dzięki stTX.